datum: 20. 03. 2018   | úvodní stránka | on-line záložky | kontakt | top 40 | fotomodelky | cesta po Evropě |
 
| bazar | legrácky | tapety na plochu | flash video | humortapety na mobiloffice |
Excel 2000 - začínáme
Vydáno dne 03. 04. 2007 (2959 přečtení)

Jednou se do toho musí prásknout. Pro ty, co už do toho práskli, se může zdát, že je zbytečné vytahovat cosi o tom co to Excel vlastně je a co s ním jde všechno dělat. Ostřílení kozáci se na takové začátky už dávno dívají s úšklebkem, ale tak nějak jaksi zapomínají, že také začínali a potili se a soptili, když nevěděli kudy kam.

Pro začátek úplně stačí, když si člověk neznalý Excelu osvojí pár základních věcí. S tímto tabulkovým editorem (nazývejte si ho jak chcete) můžete dělat až psí kusy. Měli byste si ale osvojit některé základní věci, které vám nejednou přijdou vhod. Takže se do toho můžeme zlehka pustit. Kompletní návod začátku, který obsahuje víc instruktážních obrázků, si můžete stáhnout zde.

Práce s listy
Přidání, odebrání, přejmenování a řazení listů.

Při otevření nového sešitu (excelu) každý většinou obsahuje tři listy. Přepínání mezi listy se provede kliknutím na požadovaný list.

Přidání listu
1. pravou myší klikněte na list, za který se má nový list zařadit
2. z kontextového menu vyberte Vložit
3. v novém dialogovém okně Vložit, vyberte List

 

Druhou možností a svým způsobem i rychlejší, je vložení nového listu přes menu Vložit/List

Odebrání listu
1. pravou myší klikněte na list, který chcete odstarnit
2. z kontextového menu vyberte Odstranit
nebo přes menu Úpravy/Odstranit list

Přejmenování listů
1. pravou myší klikněte na list, který chcete přejmenovat
2. z kontextového menu vyberte Přejmenovat
3. a přejmenujte

Druhá možnost jak přejmenovat list
1. klikněte na list, který chcete přejmenovat
2. jděte do menu Formát/List/Přejmenovat
3. a přejmenujte

Řazení listů
Listy můžete uspořádávat za sebe buď přetahováním jednotlivých listů nebo můžete zvolit druhý pomalejší způsob.

1. pravou myší klikněte na list, který chcete přesunout
2. z kontextového menu vyberte Přesunout nebo zkopírovat
3. v novém dialogovém okně vyberte v poli Před list pozici, kam chcete list (v našem případě list 3) přesunout

Poznámka:
Budete-li chtít ve dvou a více listech dělat stejné úpravy (např. do prázdné buňky zapsat text, vybarvit buňku, atd.), vyberte všechny listy (např. 1, 2, a 3) podržením <ctrl> a kliknutím na požadovaný list. Když nyní do buňky B5 zapíšete slovo "kozel", bude na všech třech listech.
Po hromadné úpravě nezapomeňte výběr zrušit.

Pozadí buněk, řádků a sloupců

Výplň buněk
Označte buňku nebo více buněk (buď tažením myši - za předpokladu, že buňky leží vedle sebe, nebo pomocí klávesy <ctrl> a klikáním na jednotlivé buňky) a za pomoci kyblíku je obarvěte.

Výplň sloupců a řádků
Vyberte sloupec nebo sloupce kliknutím na jejich označení (např. A,B,D), sloupce se označí a přes kyblík je obarvěte. Stejným způsobem vyplníte i řádky.

Šířka, výška sloupců - řádků
Umístěním kurzoru na rozhraní dvou sloupců nebo řádků a následným tažením, se mění jejich šířka či výška. 
Chcete-li změnit šířku několika sloupců (např. A, B, D), označíte tyto sloupce a následným tažením u všech vybraných změníte jejich šířku.

 

Šířku sloupce můžete změnit i přes kontextové menu.
1. přes pravou myš klikněte na sloupec (nebo výběr sloupců)
2. z kontextového menu vyberte Šířka sloupce
3. v dialogovém okně změňte hodnotu
4. a OK

 

Stejný postup platí i pro řádky.

Slučování buněk

1. označte buňky, které chcete sloučit
2. pravou myší klikněte do výběru
3. z kontextového menu vyberte Formát buněk
4. v novém dialogovém okně Formát buněk na kartě Zarovnání v poli Nastavení textu zaškrtněte Sloučit buňky
5. a potvrďte OK

Sloučení buněk také docílíte přes ikonu v panelu nástrojů Sloučit a zarovnat na střed.

 

Vkládání dat

Zápis čísel
Chceme-li např. do sloupce B zapsat čísla od 1 do 10, nemusíme do každé buňky zvlášť zapsat každé číslo, ale stačí, když do buňky B1 zapíšeme 1 a do buňky B2 zapíšeme 2.
Pak obě buňky označíme. Uchopíme pravý dolní roh buňky B2 (bílý kříž se musí změnit na úzký černý) a táhneme směrem dolů až na desátý řádek a pustíme. Excel automaticky doplní čísla.

     

Stejného efektu dosáhneme i tehdy, mají-li se v buňce po sobě opakovat např.: kolo, auto, motorka a prázdná buňka.
Postup je úplně stejný jako v předchozím případě.

Zápis textu

Zápis textu se provádí obdobně jako v textovém editoru.
Vyberete buňku a zapíšete text.
Může se stát, že text je příliš dlouhý a do buňky se nevleze. 
Pak můžete jít do menu Formát/Sloupec/Přizpůsobit a sloupec se přizpůsobí délce textu.

Nechcete-li ale mít sloupce příliš široké, pak lze text zalomit a následně upravit výšku řádku a případně nepatrně i šířku.
1. zapište do buňky "komentáře a pokusy" <enter>
2. pravou myší klikněte do buňky s textem "komentáře a pokusy"
3. z kontextového menu vyberte Formát buněk
4. v novém dialogovém okně přejděte na záložku Zarovnání
5. v poli Nastavení textu zatrhněte Zalomit text
6. v poli Zarovnání textu můžete určit, že text má být zarovnán vodorovně na střed a svisle také na střed a OK

K dialogovému oknu Formát buněk se dostanete i přes menu Formát/Buňky

 

Otáčení textem se provádí v poli Orientace.

Odstranění dat
V jedné buňce můžete použít klávesu <delete>

Odstranění dat z několika buněk
1. vyberte buňky
2. a přes menu Úpravy/Vymazat/Vše vymažete data z buněk

Ohraničení tabulky

Jednoduché ohraničení tabulky je přístupné z panelu nástrojů přes ikonu Ohraničení.
Vyberete buňky pro ohraničení, šipkou rozbalíte nabídku Ohraničení a vyberete způsob ohraničení.

Výraznější ohraničení se provádí obdobně.
1. vyberete buňky
2. kliknete pravou myší do výběru a z kontextové nabídky zvolíte Formát buněk (nebo můžete jít přes menu Formát/Buňky)
3. přepněte se na kartu Ohraničení
4. v poli Čára vyberte Styl
5. v poli Barva zvolte barvu ohraničení
6. v poli Ohraničení vyberte způsob ohraničení a potvrďte OK

 

Kompletní návod začátku, který obsahuje víc instruktážních obrázků, si můžete stáhnout zde.

Pevné nervy při seznamování s Excelem. Ostatně jako se vším, s čím začínáte.( Celý článek! | Autor: gripen | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

nelapro.com - zábava na počítač a mobily