datum: 20. 03. 2018   | úvodní stránka | on-line záložky | kontakt | top 40 | fotomodelky | cesta po Evropě |
 
| bazar | legrácky | tapety na plochu | flash video | humortapety na mobiloffice |
Záhlaví a zápatí ve Wordu
Vydáno dne 31. 03. 2007 (3892 přečtení)

Za hlavou, za patou, by se možná také mohlo říkat. Ale to by pak někdo mohl říct, podrbej mě za hlavou a vy byste pelášili kamsi až do blbákova, protože kdo má vědět, kde přesně je za hlavou. Snad proto nebo z nějakého jiného důvodu se vnutilo označení „záhlaví” a „zápatí”, alespoň co se týká dokumentů a podobně.

Někdy se komukoli může stát, že v nějakém dokumentu bude muset (chtě, nechtě) vytvořit již výše zmiňované záhlaví a zápatí stránky, aby dokument dostal nějakou tu fazónu a vylepšil si body důvěryhodnosti.

Bez nějakého dalšího tlachání si ukážeme jak takové záhlaví a zápatí vytvořit. Postup je prezentován ve Wordu 2000.

Přes menu Zobrazit/Záhlaví a zápatí

se otevře lišta pro Záhlaví a zápatí 
a současně se zobrazí pole pro Záhlaví

Záhlaví

Máme-li do pole Záhlaví vložit např. text:


postupujeme následovně:

Napište první řádek … "Internetový servis Brno" <enter>
V panelu nabídek klikněte na ikonu odrážky, čímž se zobrazí první odrážka

a napište … „počítačové sítě a kabeláže”

Abychom správně umístili text …"Sídlo centrály" , použijeme klávesnici <tabulátor>. Před tím ale musíme zrušit zarážku na střed a to tak, že ji přetáhneme levou myší směrem dolů…

V podstatě je jedno jestli zarážku na střed odstraníme před začátkem psaní textu nebo až ve chvíli kdy budeme chtít použít <tabulátor.>

V každém případě, než použijeme <tabulátor>, by nastavení mělo vypadat následovně:

Přes <tabulátor> se kurzor přesune doprava Záhlaví a napište "Sídlo centrály:" <enter>

Stejným postupem zapíšeme zbývající dva řádky

Formátování textu

Má-li být text "Internetový servis Brno" naformátován do určité podoby, celý text se označí a poté se naformátuje na písmo, velikost a sklon.

Podtržení nadpisu "Internetový servis Brno" přes celé záhlaví.
Klikněte na libovolné místo v textu "Internetový servis Brno" a jděte do menu Formát/Ohraničení a stínování.
V dialogovém okně Ohraničení a stínování se přepněte na první kartu (záložku) Ohraničení.

Zvolte styl čáry, její umístění. Zkontrolujte jestli v poli Použít na: je zvolen odstavec a potvrďte OK.
Označte zbývající tři řádky Záhlaví a naformátujte písmo (např. Arial, velikost 10), čímž bude záhlaví kompletní.

Zápatí

Přes ikonu Přepnout mezi záhlavím a zápatím na panelu Záhlaví a zápatí (který musí být během práce se zápatím a záhlavím zapnutý) se přepněte do Zápatí,

kde máte zapsat následující text:

tel.: 985 656 252 
fax: 985 656 253
účet: 556-98887/0100 

IČO:5548965555 
DIČ: 333-5548965547 
Strana 3/1 

www.isbrno.cz
mail: info@isbrno.cz
banka: Komerční banka

Postup je stejný jako u záhlaví. 
Vložení horní čáry se provede obdobně, akorát s tím rozdílem, že se zvolí horní pozice.

Vložení pole Strana 1/1: Napište "Strana", na liště Záhlaví a zápatí klikněte na ikonu Vložit pole Stránka, pak zapište "/" (lomítko) a opět na liště Záhlaví a zápatí klikněte tentokrát na ikonu Vložit počet stránek.

U internetových odkazů nebo e-mailových adres je nevhodné aby na tiskopise byly podtrženy.
Klikněte na adresu pravou myší, z kontextového menu zvolte Hypertextový odkaz a následně klikněte na Odebrat hypertextový odkaz, čímž nežádoucí podtržení zmizí.

Až bude vše jak má být, zavřete panel Záhlaví a zápatí. Text mírně zešedne. 
Případná editace je průchodná přes menu Zobrazit/Záhlaví a zápatí.

Ukázku dokumentu včetně podrobnějšího popisu práce si můžete stáhnout zde.( Celý článek! | Autor: gripen | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

nelapro.com - zábava na počítač a mobily